Záchrana kulturního dědictví

Záchrana kulturního dědictví

„Já myslím, že civilizace není dobrá, když je bez kultury. Člověk potřebuje ke štěstí a spokojenosti nejenom pohodlí tělesné, ale i duševní. Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce.“
(Jan Werich)

V naší republice se nachází tisíce kostelů a kaplí z různých dob, které byly postaveny za různým účelem (pro lidi z obce, pro řeholníky, pro pozůstalé na hřbitovech, pro biskupy v jejich sídelních městech, pro nemocné z nemocnic nebo studenty ze škol apod.). Dnes, kdy oproti začátku minulého století mnoho lidí opustilo křesťanskou víru, se zdají některé tyto stavby nadbytečné, a tak chátrají, jak dosvědčuje obrázek v hlavičce této prezentace. Měly by být tyto památky chráněny?
 

V této kapitole budeme hledat odpovědi na jednu otázku:

Měly by být chráněny všechny kostely jako kulturní památky?

více

Dnešní doba preferuje více ekonomické nebo sportovní výsledky. Kulturní bohatství je těžko měřitelné, a tak jej spíše nedoceňujeme. Proto i některé kostely „prožily“ dramatické chvíle, kdy měly ustoupit z ideologických důvodů, z důvodu těžby uhlí nebo stavby přehrady. Některé však byly a jsou zachraňovány, a to skupinou lidí, která si vzala záchranu za svou a získává pro ni prostředky jak od jednotlivých dárců, tak od nadací a státních institucí. Dříve, než budete diskutovat nad položenou otázkou, seznamte se s některými z těchto aktivit:

Na území Královéhradeckého kraje téměř na hranicích s Polskem se nachází Neratov, který je součástí obce Bartošovice v Orlických horách. Místu dominuje poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie postavený v polovině 17. století. Za druhé světové války byl kostel zasažen ruskou střelou a vyhořel. V době komunistické vlády, která otevřeně bojovala proti křesťanské víře, byly zakázány poutě a kostel měl být zdemolován. Než k tomu došlo, museli se komunisté vzdát vlády a znovuobnovená demokracie umožnila příznivcům tohoto místa pokusit se o jeho obnovu. Bylo založeno občanské sdružení, které nejen obnovuje kostel, ale také poskytlo domov několika desítkám mentálně postižených dětí a dospělých. Fotografie chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Neratově v Orlických horách z let 2002 a 2012 dosvědčují, jak se obnova kostela daří. Každoročně jsou na tomto místě pořádány v srpnu, kdy má svátek patronka tohoto kostela, týdenní slavnosti s bohatým duchovním i kulturním programem. Více si můžete prohlédnout zde.
Záchrana kulturního dědictví

Obec Zahrádka byla zatopena vodou přehrady Švihov postavené na řece Želivce. Na jejím břehu zůstal jako osamělý svědek vzácný románský kostel sv. Víta. Ten dlouho chátral, až se jeho záchrany ujali sami pamětníci a lidé z okolí a přizvali ke spolupráci reportéry České televize. Místo „ožilo“. Dnes je kostel zpřístupňován během Noci kostelů a také se zde konají různé kulturní a duchovní aktivity. Více si můžete přečíst nebo prohlédnout dokument na stránkách České televize.

Zápis do zlaté knihy Guinessových rekordů tisíciletí si zasloužilo téměř měsíční stěhování gotického kostela z královského města Most, pod kterým bylo nalezeno ložisko uhlí. Dilema, zda dát přednost záchraně kostela nebo zisku z prodeje uhlí, bylo nakonec rozhodnuto ve prospěch obou. Více se dozvíte na www.kostel-most.cz/presun-kostela/. Fotografie kostela si můžete prohlédnout na adrese: www.kostel-most.cz/cs/fotogalerie/

Čtvrtým příkladem je záchrana „broumovské skupiny“. Nejedná se o žádnou hudební kapelu, ale o unikátní skupinu barokních venkovských kostelů, které vznikly na Broumovsku v souvislosti s duchovní správou farností přiléhajících k broumovskému klášteru. Prohlédněte si www.klaster-broumov.cz/broumovsko/kostely-na-broumovsku/74-kostely-na-broumovsku a zjistěte, o jakou skupinu se jedná. Co mají kostely, které ji tvoří, společného? (Nápověda: stavební sloh, dobu vzniku, „podnikatele“, který je nechal postavit, a architekta…) Můžete si vypsat všechny „členy“ této skupiny.

Otázky a náměty k diskusi:
  • Jak rozumíš úvodnímu citátu Jana Wericha pod hlavičkou této stránky?
  • Znáš kostely nebo kaple ve svém okolí, které se nepoužívají a chátrají?
  • Co si myslíš o záchraně kostelů na základě shlédnuté prezentace?
  • Dokážeš si představit, že bys organizoval/a záchranu takového kostela a sháněl pro ni peníze?
  • Které významné kostely ve svém kraji znáš?

 

méně

KULTURNÍ DĚDICTVÍ

 

Zpět na úvod