Jak pojmout téma?

Výuka

Nemá smysl dát za úkol studentům, aby si přečetli Bibli, a neposkytnout jim ani žádný odborný úvod či srozumitelný komentář. Naopak, je třeba jim poskytnout přiměřené informace o historickém a společenském pozadí těchto textů, vést je k tomu, aby se pokusili „vstoupit“ do těch událostí jakoby očití svědkové a zaangažovaní posluchači onoho místa a oné doby. Teprve poté můžeme lépe pochopit, jaké je poselství pro nás. Nezapomeneme ani na to, že centrem Bible a tedy i klíčem k jejímu porozumění je Ježíš Kristus a jeho poselství o lásce.

Výchova

Bible obsahuje obrovský potenciál pro výchovu k moudrému a šlechetnému životu.
Síla jejích vyprávění, příklady, které táhnou, moudrost jejích přísloví, platnost jejích
zásad, poselství plné naděje. Každá generace a každá životní situace může najít v Bibli
svou ozvěnu. Je dobré ji střežit jako truhlu plnou pokladů, jako dědictví, které můžeme
a máme zúročit v našich životech.

Základní otázky

 • 1.Proč je Bible nazývána Písmem svatým?
 • 2.O čem je Starý zákon?
 • 3.O čem je Nový zákon?
 • 4.Jaký význam má tradice církve?

Názory ke konfrontaci

Co bývá na křesťanské víře oceňováno jako sympatické
 • Je to příručka, která pomáhá křesťanům v poznání víry a v životě.
 • Její příběhy mají velký kulturní a dějinný dosah, je v nich moudrost.
 • Povědomí o ní patří k obecnému vzdělání, je dobré ji mít v knihovně.
 • Jsou v ní slova povzbuzení a podpory.
 • Ukazuje na dobro a zlo.
Co bývá nesympatické a zpravidla nesprávně pochopené
 • Je to příliš tlustá a nesrozumitelná kniha.
 • K jejímu porozumění bychom museli překonat bariéru času, kultur i náboženství.
 • Není jasné, jak moc je důvěryhodná a pravdivá, zda není později církví zmanipulovaná.
 • Řada jejích údajů neodpovídá poznatkům z přírodních věd, dějin či zeměpisu.
 • Jak může být nazývána Božím slovem, když ji napsali lidé?
 • Je tam spousta faktů, které si protiřečí (např. násilí v Božím jménu).

Média k ilustraci

Videa Songy
Tento okruh hledá odpověď na otázku, čím je pro křesťany Bible. Bibli sepsali lidé inspirovaní Bohem; Bůh se skrze tuto knihu přiblížil lidem a dal nahlédnout do svého tajemství a do svých plánů se světem a to především skrze centrální postavu Ježíše Krista; v Bibli nacházíme též zprávy o první generaci církve a základ jejího učení o víře, o životním stylu křesťanů, o nehmotném světě mimo náš prostor a čas, o křesťanské modlitbě a o světě, který je Božím dílem.