Jak pojmout téma?

Výuka

Tento okruh je zřejmě největší z celého našeho systému a bude jistě patřit mezi nejvíce diskutované,
takže je třeba věnovat mu patřičný čas. K lepšímu pochopení fenoménu církve nám může posloužit sociologie,
historie a politologie, ale samy nám nepostačí: církev je více než lidská organizace,
kritická období patří k osudu každého člověka i každé instituce, demokracie není jediný
možný způsob uspořádání a vlády apod.

Výchova

Vedle spíše intelektuálních témat je v církvi celé bohatství symbolů, rituálů a tradic,
pro jejichž vnímání a chápání je třeba moderního člověka trpělivě uschopňovat,
objevovat spolu s ním existenciální rozměr řeči symbolů.

Základní otázky

 • 1.Struktura církve
 • 2.Historie církve
 • 3.Nekatolické církve
 • 4.Svátosti
 • 5.Mše svatá
 • 6.Posvátná místa
 • 7.Posvátné časy

Názory ke konfrontaci

Co bývá na křesťanské víře oceňováno jako sympatické
 • Církev pamatuje na slabé a potřebné, pomáhá jim (charita, nemocnice).
 • Církev také podporuje kulturu a vzdělanost (školy, umělecká díla).
 • Církev si dokáže stát za svým i nepopulárním názorem.
 • Církev dokáže vytvářet protiváhu proti totalitním režimům, podporovat svobodu.
 • Je nositelkou lepších životních podmínek v zemích Třetího světa.
 • V církvi vyrůstají obdivuhodné charismatické osobnosti. (Matka Tereza, Jan Pavel II.)
 • Církev vytváří komunitu, která lidi podporuje ve víře a v životě.
Co bývá nesympatické a zpravidla nesprávně pochopené
 • Zdá se jako antidemokratická instituce, která všem nutí své středověké názory
  a dělá ze svobodných lidí poslušné ovce.
 • Je v ní hodně pokrytectví: oficiální učení a reálný život jsou dvě velmi různé věci.
 • Je to nabubřelé, nesrozumitelné muzeum, které dnešnímu člověku nemá co říci.
 • V její historii je příliš mnoho negativních jevů a ani dnes nebudí důvěru.
 • Navzdory svému hlásání chudoby a pokory je zaměřena na hmotný zisk
  a vnější prestiž a vliv.
 • Závazek celibátu bývá hodnocen jako nelidský, nepřirozený a scestný.

Média k ilustraci

Videa Songy
Tento okruh hledá odpověď na otázku, co je církev. Jedná se o společenství lidí, kteří věří v jednoho Boha, vyznávají, že Ježíš Kristus je Boží Syn a spasitel světa, naslouchají slovům Bible a snaží se je uskutečnovat ve  svém životě, přijímají k tomu od Boha sílu skrze svátosti a modlitbu a očekávají, že po smrti bude jejich pozemský život naplněn v Bohu. O toto bohatství se chtějí podělit s ostatními lidmi.