Jak pojmout téma?

Výuka

Bude možná až překvapivé, jak moc je naše evropské pojetí člověka svázáno s křesťanským dědictvím. K správnému vysvětlení křesťanského pojetí však nesmíme zůstat u pouhého humanismu, ale je třeba vysvětlit náš původ i naši perspektivu, jak jsou zachyceny v pramenech křesťanské víry. Je třeba rovněž položit důraz na originalitu naší existence a na věčnou dimenzi, která je dána jedinečností lidské duše.

Výchova

Téma člověk se může stát východiskem pro lepší sebepoznání, ocenění vlastních
hřiven i uznání slabostí, podporou pozitivní seberealizace v rámci společnosti.
Křesťanské pojetí může inspirovat například k lepšímu pochopení vlastní důstojnosti,
rovnosti lidí či k hledání osobního smyslu života.

Základní otázky

 • 1.Kdo vlastně člověk je?
 • 2.Odkud člověk pochází?
 • 3.Jaké je poslání člověka?

Názory ke konfrontaci

Co bývá na křesťanské víře oceňováno jako sympatické
 • Život člověka smrtí nekončí.
 • Člověk má možnost věřit v nějaký smysl, v Boha.
 • Člověk může růst v dobru, ve společnosti.
 • Člověk může myslet a svobodně se rozhodovat.
 • Každý člověk je potenciální přítel.
 • Lidé jsou si rovni.
 • Život je dar.
 • Člověk se liší od ostatních živočichů, je nejdokonalejší pozemskou bytostí.
 • Je pravda, že člověk dokáže být i kazisvět.
Co bývá nesympatické a zpravidla nesprávně pochopené
 • Křesťanství člověka příliš omezuje.
 • Člověk vypadá jako experiment, testovací figurka.
 • Křesťané jako by člověka podceňovali, zvláště jeho tělesnou stránku.
 • A co zvířata? nezdá se mi, že by se od člověka tolik lišila.
 • Jak se může člověk spolehnout na Boha, důvěřovat mu, když vidí tolik zla?
 • Křesťanské vysvětlení pro zlo a smrt se nezdá dostatečné.
 • Možná že Bůh je, ale člověk ho nedokáže poznat.
 • Proč se tím vším vůbec zabývat? zabývejme se praktičtějšími a příjemnějšími věcmi.

Média k ilustraci

Videa Songy
Tento okruh hledá odpověď na otázku, kým je pro křesťany člověk. Všechny ostatní okruhy toto základní téma rozvíjejí: člověk hledá a nachází Boha; Bůh se stává člověkem v Ježíši Kristu a zachraňuje ho; o této radostné zvěsti pojednává Bible a hlásá ji církev; toto přesvědčení má vliv na životní styl člověka na zemi i na jeho budoucnost po smrti; člověk může již teď být v živém kontaktu s Bohem a může zas posunout o kousek dál tento svět.