Jak pojmout téma?

Výuka

Je evidentní, že není vhodné „moralizovat“ a zdůvodňovat morální požadavky stylem „musí se, protože…“. Mnohem vhodnější je představovat morální nároky jako ochrana a podpora důležitých hodnot, jejichž existence je vhodná kvůli cíli, ke kterému člověk směřuje. Křesťanská morálka není souborem diktovaných pravidel, ale především systémem moudrých principů, které v konkrétních situacích fungují jako kritéria pro zodpovědné rozhodnutí jedince.

Výchova

Morálka je důsledkem postoje víry a uznávání (byť jen intuitivního) nějakého smyslu života.
Na druhou stranu postupné zkvalitňování životní praxe (např. skauting) připravuje cestu
k přitakání vyšším skutečnostem, k hlubšímu poznání vlastní důstojnosti a přesažného
řádu. Člověk není na naplňování vysokých mravních požadavků sám – může počítat
s pomocí Boží milosti. V případě morálního selhání existuje vždy možnost návratu,
Božího odpuštění a nového začátku.

Základní otázky

 • 1.Víra
 • 2.Láska
 • 3.Hřích
 • 4.Odpuštění
 • 5.Desatero

Názory ke konfrontaci

Co bývá na křesťanské víře oceňováno jako sympatické
 • Křesťané se dokáží zastat slabších, pomoci potřebným.
 • Na většinu křesťanů se dá spolehnout, jsou v průměru poctivější než ostatní.
 • Většina křesťanů má smysl pro rodinu a rodinné hodnoty, je tam větší snaha
  o stabilitu vztahu.
 • Zralí křesťané bývají lidmi naděje, neokázalé osobnosti, dokáží odpouštět
  a respektovat i nepřátele.
Co bývá nesympatické a zpravidla nesprávně pochopené
 • Některé projevy křesťanů v oblasti morálky jsou přehnané a zbytečně upjaté.
 • Mnohým sympatickým věcem tohoto světa jako by křesťané nechtěli rozumět
  nebo je aspoň vzít v úvahu.
 • Mnoho křesťanů žije příliš odděleně od běžného životního stylu,
  nebo se naopak podbízejí různými kýčovitými lákadly.
 • Křesťanská morálka a morálka většiny společnosti jsou údajně neslučitelné.
 • Přistoupit na křesťanství by znamenalo, že se musí člověk radikálně změnit,
  a to se nám obvykle nechce.

Média k ilustraci

Videa Songy
Tento okruh hledá odpověď na otázku, čím je charakteristický křesťanský životní styl. Vychází z pochopení toho, kdo je člověk a kdo je Bůh; křesťanské jednání je odpovědí na pozvání Ježíše Krista, o kterém čteme v Bibli a které hlásá církev; velmi silnou motivací je přesvědčení, že život smrtí nekončí; velmi silným zdrojem je kontakt s Bohem v modlitbě; na rozdíl od běžného životního stylu je křesťanský životní styl ohleduplný vůči zdraví člověka, životnímu prostředí, podporuje kulturu života – v tom spočívá na rozdíl od běžného životního stylu je křesťanský životní styl ohleduplný vůči zdraví člověka, životnímu prostředí, podporuje kulturu života – v tom spočívá jeho originální přínos pro tento svět.