Jak pojmout téma?

Výuka

Současná církev vnímá svět mnohem pozitivnějším a přátelštějším pohledem než v předchozích epochách, protože vidí v druhých lidech a v celém stvoření dílo Boží. Je však také svědkem různých projevů zla, které existuje jednak ve světě, jednak přímo v ní a cítí poslání šířit účinnou alternativu: Boží království. To je výchozí princip, který je v základu postojů, činností a vztahů křesťanů navenek.

Výchova

Poznání křesťanského přístupu může inspirovat ke kritičtějšímu pohledu na různé
problematické fenomény tohoto světa: dialog a tolerance by měly být spojeny s hlubším
odkrýváním pravdy, nikoliv se snadným konformismem vůči diktátu módy nebo hlasu
většiny. Moudré setkání s pluralitou by mělo vést k větší pokoře vůči pravdě a také
k větší touze pravdu hledat a zakotvit v ní svůj život.

Základní otázky

 • 1.Stvoření světa
 • 2.Problém zla
 • 2.Poslání křesťanů ve světě
 • 4.Mimokřesťanská náboženství
 • 5.Ateismus

Názory ke konfrontaci

Co bývá na křesťanské víře oceňováno jako sympatické
 • Církev předává mnoho poznatků, tradic a kulturního bohatství.
 • Křesťanství přináší staletími ověřené hodnoty, na kterých lze dál stavět.
 • Je tu obrovská potencialita při poctivém žití křesťanství.
 • Myšlenky rovnosti lidí, tolerance, pokojného soužití
  a solidarity jsou hluboce křesťanské.
 • Bez křesťanství by byl svět zcela jiný.
Co bývá nesympatické a zpravidla nesprávně pochopené
 • Křesťanství bývá považováno za zpátečnické, středověké,
  odtažité a strnulé náboženství.
 • Křesťané často usilují o moc a nadvládu.
 • Křesťané též dokáží „vymývat mozky“, chovat se militantně a netolerantně.
 • Nechceme, aby nás někdo poučoval, v co máme věřit a jak se chovat.

Média k ilustraci

Videa Songy
Tento okruh zkoumá křesťanský pohled na svět. Svět je dočasným provizorním domovem člověka; je stvořen Bohem a vykoupen Ježíšem Kristem; o tomto svědčí Bible a hlásá to církev; křesťané se svým životem, modlitbou a hlásáním snaží podílet na návratu světa k Bohu, ve kterém je pro všechny lidi jediná perspektivní budoucnost ve formě věčně přítomného štěstí.