Jak pojmout téma?

Výuka

Výuka o Bohu by mohla začínat nalézáním a konstatováním jeho „stop“ ve světě. Bude též třeba konfrontovat se s otázkou zla, které je zde přítomné a z určitého pohledu jakoby „kompromitovala“ existenci dobrého Boha. Vyučující by si měl být stále pokorně vědom, že každé naše mluvení o Bohu je pouze omezené a pouze obrazné, že naše pojmy a představy nejsou schopny jej zcela vystihnout. Účinným můstkem k přiblížení se tajemství Boha může být zkušenost s něčím nezměrným, dokonalým či krásným, ale také s kvalitním přátelstvím, se vztahem, s pozitivní zkušeností rodiny.

Výchova

Význam víry v Boha je pro výchovu dost zásadní, byť by se jednalo o pouhé tušení
nevyslovitelného tajemství, respekt před „něčím nad námi“. Na tomto povědomí
či přesvědčení je založena výchova k vnitřnímu i vnějšímu řádu, smysl pro spravedlnost,
motivace pro nesobecké jednání, síla pro období krize, tušení vyššího smyslu života
a světa apod. Přijetí tajemství Nejsvětější Trojice pak může mít dalekosáhlý vliv
na celkové prosociální cítění člověka a vytváření kvalitních mezilidských vztahů.

Základní otázky

 • 1.Bůh je jeden
 • 2.Boží vlastnosti
 • 3.Nejsvětější Trojice: Otec, Syn a Duch svatý

Názory ke konfrontaci

Co bývá na křesťanské víře oceňováno jako sympatické
 • Tento uspořádaný a krásný svět musí mít geniálního a báječného autora.
 • Když jsme ohroženi, automaticky se utíkáme o pomoc k Bohu, protože tušíme,
  že on má moc nás zachránit.
 • Víra v Boha může být také „záchrannou brzdou“ pro mnohé zlo.
 • Víra v toho nad námi dává smysl úsilí o dobro a spravedlnost.
 • Náš svět zážitků a potěšení je velmi omezený, hledáme něco přesažného.
Co bývá nesympatické a zpravidla nesprávně pochopené
 • Jak by mohl existovat dobrý Bůh, když je ve světě tolik zla?
 • Bojím se, že uznám-li Boha, bude omezena či ztracena moje svoboda.
 • Nechci být nějakou loutkou v rukou někoho, z koho mám obavu.
 • Zajímá se vůbec Bůh o tento svět? Je to policajt nebo spíše děda Mráz?
 • Oblíbeným alibi je též špatný příklad některých křesťanů, který odrazuje od hlubšího
  tázání se po Bohu.
 • Dogma o Nejsvětější Trojici je nesrozumitelné a rozumově nepochopitelné.
 • Naše poznání je natolik omezené, že nestojí za to se Bohem
  zabývat (= agnosticismus).
 • Žádný Bůh prostě není (= ateismus).

Média k ilustraci

Videa Songy
Tento okruh hledá odpověď na otázku, kým je pro křesťany Bůh. V naší mapě má místo nahoře uprostřed, protože od něj vše vychází a k němu se navrací: On stvořil svobodného tvora člověka; když chtěl člověk být na něm nezávislý a odmítl jej jako svého Tvůrce, poslal na svět svého Syna, aby člověka přivedl zpět; tento příběh vypráví Bible; takového Boha vyznává a hlásá církev; on je zdrojem nového životního stylu a též definitivním cílem lidského pozemského putování; k němu se modlí ti, kteří v něj věří; v jeho rukou je celý svět.