Základní informace

Vlastníkem a autorem těchto stránek je Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého. Stránky slouží k nabídce výsledků projektu VYUŽITÍ KŘESŤANSKÉHO DĚDICTVÍ VE VÝUCE - PRAKTICKÉ NÁMĚTY učitelům společenskovědních předmětů, učitelům náboženství a katechetům, kteří působí na základních a středních školách. 

Stránky byly doplněny o materiály z projektu POSELSTVÍ KŘESŤANSKÝCH SVÁTKŮ a počítá se s jejich doplňováním o nově vzniklé didaktické materiály. 

Uveřejněné materiály jsou určeny zejména k výuce ve školách. Lze je však využít a doplnit i pro katechezi dětí a mladých lidí.

Účel a určení jednotlivých pomůcek jsou popsány v úvodních článcích. 

AKTUÁLNÍ STAV: Použití pomůcek je možné při dodržení pravidel licence Creative commons - tzn., že pomůcky lze využívat pro vlastní potřebu nebo šířit, pokud uvedete autora (tj. Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého). Pokud dílo upravíte, je třeba uvést také původního autora, poznámku "upraveno" a poskytnout dílo za stejných podmínek dalším osobám. Nelze využít komerčně! 

 

   

 

 

 

 Logo