Společenská a etická témata

Mír a spravedlnost - úvod

Kapitola "Mír a spravedlnost" nabízí ukázkové hodiny k tématu, které se "dívají" na téma mír a spravedlnost z různých úhlů pohledu a vedou tak žáky k přemýšlení o míru nejen ve světě, ale i v místě, kde žijí. Jsou určeny především žákům 2. stupně ZŠ a žákům SŠ, některé lze přizpůsobit i mladší věkové skupině. Pro 1. stupeň ZŠ jsme připravili obrazové a jiné pomůcky, kterých lze využít jako motivaci k výukovým hodinám.

V příručce, která je umístěna v souhrnu materiálů, najdete téma "Mír a spravedlnost ve světě" na str. 8 - 24 

Mír a spravedlnost - úvod

Kapitola "Mír a spravedlnost" nabízí ukázkové hodiny k tématu, které se "dívají" na téma mír a spravedlnost z různých úhlů pohledu a vedou tak žáky k přemýšlení o míru nejen ve světě, ale i v místě, kde žijí. Jsou určeny především žákům 2. stupně ZŠ a žákům SŠ, některé lze přizpůsobit i mladší věkové skupině. Pro 1. stupeň ZŠ jsme připravili obrazové a jiné pomůcky, kterých lze využít jako motivaci k výukovým hodinám.

V příručce, která je umístěna v souhrnu materiálů, najdete téma "Mír a spravedlnost ve světě" na str. 8 - 24 

Ukázkové hodiny

V tomto článku najdete čtyři scénáře výukových hodin o tématu Mír a spravedlnost ve světě:

 • Jak vznikají války (určeno žákům 6. - 7. tříd - program lze po příslušné úpravě využít pro mladší i starší žáky)
 • Objevování významu míru pomocí symbolů (určeno žákům 2. stupně ZŠ a žákům SŠ - program lze částečně využít i pro žáky 1. stupně ZŠ)
 • Chudoba a její formy ve světě (určeno žákům 2. stupně ZŠ a žákům SŠ)
 • Historie Nobelovy ceny míru a osobnosti míru (určeno žákům 2. stupně ZŠ a SŠ)

V příručce najdete informace na str. 24

Ukázkové hodiny

V tomto článku najdete čtyři scénáře výukových hodin o tématu Mír a spravedlnost ve světě:

 • Jak vznikají války (určeno žákům 6. - 7. tříd - program lze po příslušné úpravě využít pro mladší i starší žáky)
 • Objevování významu míru pomocí symbolů (určeno žákům 2. stupně ZŠ a žákům SŠ - program lze částečně využít i pro žáky 1. stupně ZŠ)
 • Chudoba a její formy ve světě (určeno žákům 2. stupně ZŠ a žákům SŠ)
 • Historie Nobelovy ceny míru a osobnosti míru (určeno žákům 2. stupně ZŠ a SŠ)

V příručce najdete informace na str. 24

Země pro člověka - úvod

Kapitola "Země pro člověka" nabízí uvedení do tématu, ukázkové hodiny s pomůckami a další samostatné prezentace týkající se různých pohledů na vznik světa, vztah mezi vírou a vědou...

Pomůcky jsou určeny učitelům, žákům 1. stupně ZŠ, žákům 8. a 9. tříd a žákům SŠ.

V příručce, která je umístěna v souhrnu materiálů, najdete téma "Země pro člověka" na str. 25 - 36

 

Země pro člověka - úvod

Kapitola "Země pro člověka" nabízí uvedení do tématu, ukázkové hodiny s pomůckami a další samostatné prezentace týkající se různých pohledů na vznik světa, vztah mezi vírou a vědou...

Pomůcky jsou určeny učitelům, žákům 1. stupně ZŠ, žákům 8. a 9. tříd a žákům SŠ.

V příručce, která je umístěna v souhrnu materiálů, najdete téma "Země pro člověka" na str. 25 - 36

 

Ukázkové hodiny

Připravili jsme zatím tři scénáře výukových hodin na téma Země pro člověka:

 • Legenda o sv. Františkovi a vlkovi (určeno žákům 1. stupně ZŠ)
 • Země pro člověka (určeno žákům 2. stupně ZŠ)
 • Mýty o stvoření světa (určeno žákům 8. a 9. tříd ZŠ a žákům SŠ)

V příručce najdete informace na str. 35 - 36 

Ukázkové hodiny

Připravili jsme zatím tři scénáře výukových hodin na téma Země pro člověka:

 • Legenda o sv. Františkovi a vlkovi (určeno žákům 1. stupně ZŠ)
 • Země pro člověka (určeno žákům 2. stupně ZŠ)
 • Mýty o stvoření světa (určeno žákům 8. a 9. tříd ZŠ a žákům SŠ)

V příručce najdete informace na str. 35 - 36 

Stránky