Interaktivní CD

V rámci projektu "Využití křesťanského dědictví" vydalo Katechetické a pedagogické centrum interaktivní výuková CD, která si můžete prohlédnout po kliknutí na jednotlivé tituly.

Svatí ochránci české země (a jejich státní svátky)

sv. Václav  *   sv. Cyril a Metoděj  *   sv. Anežka Česká

Pomůcka obsahuje:

Pro 1. stupeň ZŠ:

  • krátká videa k základním kapitolám života světců (cca 1 min.)
  • pracovní listy k jednotlivým videosnímkům (v sekci Servis pro učitele na titulní stránce)
  • přepis všech zvukových nahrávek (v sekci Servis pro učitele na titulní stránce)

Pro 2. stupeň ZŠ:

  • dva programy ke každému světci; první je zaměřen na životní příběh světce, druhý na tradici spojenou s jeho uctíváním (v případě sv. Anežky např. na obraz, který vizualizuje legendu o ní)
  • pracovní listy (v sekci Servis pro učitele na titulní stránce)

Slovník křesťanství

Bůh * Ježíš Kristus * člověk // Bible * Ježíš Kristus * církev // Modlitba * Ježíš Kristus * svět //

Životní styl * Ježíš Kristus * věčnost

Pomůcka pro učitele, kteří na středních školách hovoří o křesťanské víře. Smyslem je dát impuls k poctivému hledání způsobů, jak přistupovat ke křesťanskému náboženství a jak jej přiblížit současným českým středoškolákům. Nejde o hotové recepty, ale spíše o otázky a inspirace.

Toto dílo konkrétně nabízí:
  • nástin postojů studentů ve vztahu k různým křesťanským tématům;
  • návrhy, jak k různým tematikám přistupovat z hlediska výuky a výchovy;
  • systém základních okruhů, do kterých si člověk může jednotlivé pojmy začlenit.

Dále tento slovník obsahuje databázi odkazů na existující internetové zdroje, které seriózním a zároveň srozumitelným způsobem pojednávají o klíčových tématech. Nechybí ani databáze odkazů na písně, videa a příběhy, které mohou posloužit při vytváření programu pro vstup do školy.

Kostely

Místo setkání s Bohem a s církví * Kulturní dědictví * Slavení a prožívání životních událostí *

Od pohanské svatyně ke křesťanskému chrámu

Výukové CD určeno především žákům 1. a 2. stupně ZŠ. Pro žáky SŠ lze využít program "Od svatyně ke chrámu", který je součástí programu pro starší žáky. Účelem CD je představit křesťanský kostel z několika úhlů pohledu. Pomůcku je možné využít buď k samostatné práci žáků (na 2. stupni ZŠ), nebo lze její obsah procházet společně s využitím interaktivní tabule. Součástí CD je také podrobná metodická příručka a návrh pracovních listů k tématu (v sekci Servis pro učitele - přístupná z titulní strany CD).