Křesťanské kulturní dědictví

Bible - kniha knih - úvod

Kapitola "Bible - kniha knih" nabízí biblická témata a metody práce s nimi, dále ukázkové hodiny, biblické didaktické obrazy a pomůcky, které uvádějí do základních informací o Bibli. V článku "Věrohodnost Bible" najdete krátký videosnímek "Věrohodnost Bible", který nabídne žákům několik informací o vzniku biblických spisů, a stejnojmennou powerpointovou prezentaci, která je přepracováním daného videosnímku.

Pomůcky a ukázkové hodiny jsou určeny pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ a žáky SŠ.

V příručce, která je umístěna v souhrnu materiálů, najdete téma "Bible - kniha knih" na str.10 - 48

Kategorie: 

Bible - kniha knih - úvod

Kapitola "Bible - kniha knih" nabízí biblická témata a metody práce s nimi, dále ukázkové hodiny, biblické didaktické obrazy a pomůcky, které uvádějí do základních informací o Bibli. V článku "Věrohodnost Bible" najdete krátký videosnímek "Věrohodnost Bible", který nabídne žákům několik informací o vzniku biblických spisů, a stejnojmennou powerpointovou prezentaci, která je přepracováním daného videosnímku.

Pomůcky a ukázkové hodiny jsou určeny pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ a žáky SŠ.

V příručce, která je umístěna v souhrnu materiálů, najdete téma "Bible - kniha knih" na str.10 - 48

Kategorie: 

O Bibli - její struktura, reálie

Bibli lze žákům představit různým způsobem. V tomto článku najdete sedm pomůcek, které ji umožňují představit jako celek, nebo poskytují dílčí informace o jejích aspektech. Přehled pomůcek, který je podrobněji popsán dále v článku: 

 • Abeceda Bible (powerpointová prezentace s komentáři k pojmům, pomůcka pro učitele)
 • Schéma: souvislost knih Bible s jádrem křesťanské víry  (animovaná pw prezentace s komentářem v poznámkách, pomůcka pro učitele, součást ukázkové hodiny pro středoškoláky)
 • Struktura a účel knih Starého zákona; Struktura a účel knih Nového zákona (pracovní listy pro žáky od 8. ročníků ZŠ a pro žáky SŠ)
 • O Bibli v kostce (přehled základních informací o Bibli formou komentáře určeného pro učitele pro práci s žáky 2. stupně ZŠ a se žáky SŠ)
 • Bible - přehled základních informací (Přehled základních informací o Bibli formou komentáře určeného učitelům pro práci s žáky 1. stupně ZŠ od 4. třídy)
 • Hebrejská a řecká abeceda - tabulky (určeno pro žáky ZŠ)
 • Izrael - svědek Ježíšova života (víceúčelová powerpointová prezentace s fotografiemi a komentáři, určeno starším žákům i SŠ)

V příručce najdete informace k tomuto tématu na str. 16 - 20 a na str. 23 - 25.

Bible jako celek, její vznik a šíření je též představeno v kapitole "Věrohodnost Bible". 

Kategorie: 

O Bibli - její struktura, reálie

Bibli lze žákům představit různým způsobem. V tomto článku najdete sedm pomůcek, které ji umožňují představit jako celek, nebo poskytují dílčí informace o jejích aspektech. Přehled pomůcek, který je podrobněji popsán dále v článku: 

 • Abeceda Bible (powerpointová prezentace s komentáři k pojmům, pomůcka pro učitele)
 • Schéma: souvislost knih Bible s jádrem křesťanské víry  (animovaná pw prezentace s komentářem v poznámkách, pomůcka pro učitele, součást ukázkové hodiny pro středoškoláky)
 • Struktura a účel knih Starého zákona; Struktura a účel knih Nového zákona (pracovní listy pro žáky od 8. ročníků ZŠ a pro žáky SŠ)
 • O Bibli v kostce (přehled základních informací o Bibli formou komentáře určeného pro učitele pro práci s žáky 2. stupně ZŠ a se žáky SŠ)
 • Bible - přehled základních informací (Přehled základních informací o Bibli formou komentáře určeného učitelům pro práci s žáky 1. stupně ZŠ od 4. třídy)
 • Hebrejská a řecká abeceda - tabulky (určeno pro žáky ZŠ)
 • Izrael - svědek Ježíšova života (víceúčelová powerpointová prezentace s fotografiemi a komentáři, určeno starším žákům i SŠ)

V příručce najdete informace k tomuto tématu na str. 16 - 20 a na str. 23 - 25.

Bible jako celek, její vznik a šíření je též představeno v kapitole "Věrohodnost Bible". 

Kategorie: 

Biblické texty ve škole - témata, metody

Pomůcky, určené učitelům a žákům ZŠ a SŠ , nabízejí možnosti, jak lze s biblickými texty pracovat, jaké jsou k tomu vhodné metody a jaká témata Bible nabízí.

 • Tipy na biblické texty podle témat (pro učitele a žáky na 2. stupni ZŠ a SŠ)
 • Metody práce s texty (pomůcka pro učitele)
 • Obraz Ježíšova křtu (obraz a jeho popis, náměty k diskusi, určeno žákům od 8. tříd a žákům SŠ)
 • Král sokolů (ukázka práce s filmem určená žákům od 4. třídy ZŠ)

V příručce najdete inforace na str. 28 - 29, str. 37 a na str. 39 - 40

Kategorie: 

Biblické texty ve škole - témata, metody

Pomůcky, určené učitelům a žákům ZŠ a SŠ , nabízejí možnosti, jak lze s biblickými texty pracovat, jaké jsou k tomu vhodné metody a jaká témata Bible nabízí.

 • Tipy na biblické texty podle témat (pro učitele a žáky na 2. stupni ZŠ a SŠ)
 • Metody práce s texty (pomůcka pro učitele)
 • Obraz Ježíšova křtu (obraz a jeho popis, náměty k diskusi, určeno žákům od 8. tříd a žákům SŠ)
 • Král sokolů (ukázka práce s filmem určená žákům od 4. třídy ZŠ)

V příručce najdete inforace na str. 28 - 29, str. 37 a na str. 39 - 40

Kategorie: 

Ukázkové hodiny pro žáky

Článek obsahuje zatím tři scénáře výukových hodin, které jsou podrobně popsány níže:

 • A jak to bylo dál (určeno žákům 1. - 3. třídy ZŠ)
 • Návrat syna (určeno žákům 4. - 6. tříd ZŠ)
 • Bible - kniha knih (určeno žákům 7. - 9. tříd ZŠ)
 • Bible - rádce v životních situacích (pro žáky SŠ)

V příručce najdete informace na str. 44

Kategorie: 

Ukázkové hodiny pro žáky

Článek obsahuje zatím tři scénáře výukových hodin, které jsou podrobně popsány níže:

 • A jak to bylo dál (určeno žákům 1. - 3. třídy ZŠ)
 • Návrat syna (určeno žákům 4. - 6. tříd ZŠ)
 • Bible - kniha knih (určeno žákům 7. - 9. tříd ZŠ)
 • Bible - rádce v životních situacích (pro žáky SŠ)

V příručce najdete informace na str. 44

Kategorie: 

Biblické didaktické obrazy a metodika práce s nimi

V tomto článku najdete výběr některých obrazů ze série od italského malíře Guerrina Pery včetně zkrácené verze článku, jak lze s těmito obrazy ve výuce pracovat.

 • Biblické didaktické obrazy
 • Biblické obrazy - přehled a metodika

Pomůcka je určená žákům 1. stupně ZŠ. Tyto obrazy jsou použity i v kapitolách Vánoce Velikonoce.

V příručce najdete informace na str. 38

Kategorie: 

Biblické didaktické obrazy a metodika práce s nimi

V tomto článku najdete výběr některých obrazů ze série od italského malíře Guerrina Pery včetně zkrácené verze článku, jak lze s těmito obrazy ve výuce pracovat.

 • Biblické didaktické obrazy
 • Biblické obrazy - přehled a metodika

Pomůcka je určená žákům 1. stupně ZŠ. Tyto obrazy jsou použity i v kapitolách Vánoce Velikonoce.

V příručce najdete informace na str. 38

Kategorie: 

Stránky